Np. 2022/12/08
Np. 2022/12/08

195/4553/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 7, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.27 13:48:37

195/4552/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 7, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.27 13:48:16

194/4551/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino z przeznaczeniem na pawilon handlowy.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:55:56

194/4550/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/73/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:55:42

194/4549/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/125/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczek długoterminowych Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie oraz Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:55:27

194/4548/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmiany ustawy z dnia 12 maja 2012 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), umożliwiających przeznaczenie środków finansowych z niewykorzystanej kwoty budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację na rok 2012 na świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:55:13

194/4547/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:55:00

194/4546/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:54:49

194/4545/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:54:37

194/4544/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2012.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:54:24

194/4543/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2012.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:54:11

194/4542/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:54:00

194/4541/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Miasto Dębica w 2012 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:53:47

194/4540/12

w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków budżetu określonych Uchwałą Nr XXIV/444/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:53:36

194/4539/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:53:21

194/4538/12

zmieniająca Uchwałę Nr 160/3834/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:53:09

194/4537/12

zmieniająca Uchwałę Nr 128/2910/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2012.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:52:49

194/4536/12

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:52:37

194/4535/12

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w Krośnie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:52:25

194/4534/12

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomość położoną w miejscowości Wilcza Wola gm. Dzikowiec.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:52:10

194/4533/12

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:51:57

194/4532/12

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:51:44

194/4531/12

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:51:31

194/4530/12

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:51:19

194/4529/12

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:51:07

194/4528/12

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:50:52

194/4527/12

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:50:39

194/4526/12

w sprawie przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:50:25

194/4525/12

w sprawie przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:50:10

194/4524/12

w sprawie informacji dotyczącej Sprawozdania z realizacji w latach 2010-2011 „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2013”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:49:59

194/4523/12

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 185/4300/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 listopada 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:49:45

194/4522/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę nr IX/131/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:49:32

194/4521/12

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2012 r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:49:19

194/4520/12

w sprawie zatwierdzenia dokumentu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:49:03

194/4519/12

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krośnie mebli biurowych, stanowiących wyposażenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:48:48

194/4518/12

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:48:32

194/4517/12

zmieniająca Uchwałę Nr 127/2851/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:48:19

194/4516/12

zmieniająca Uchwałę Nr 316/6587/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 października 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Regionalny System Innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:48:07

194/4515/12

zmieniająca uchwałę Nr 86/1926/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:47:54

194/4514/12

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:47:39

194/4513/12

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:47:11

194/4512/12

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:46:48

194/4511/12

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:46:36

194/4510/12

w sprawie zmiany uchwały Nr 244/4669/09 z dnia 15 grudnia 2009 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:46:22

194/4509/12

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:46:01

194/4508/12

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:45:47

194/4507/12

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:45:26

194/4506/12

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:45:12

194/4505/12

w sprawie wyboru do dofinansowania projektów VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przewidzianych do realizacji w 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:45:00

194/4504/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Leżajskiego w 2012 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:44:43

Strony