Np. 2022/08/19
Np. 2022/08/19

194/4503/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XVII/287/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje boisko - Orlik 2012” w 2012 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:44:13

194/4502/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Rzeszów pomocy finansowej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:43:45

194/4501/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:43:24

194/4500/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:43:07

194/4499/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr II/14/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr XV/243/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:42:53

194/4498/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr II/11/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr XV/241/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:42:40

194/4497/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr II/9/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr XV/239/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:42:27

194/4496/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr II/15/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:42:14

194/4495/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wstąpienia Pana Jarosława Andrzeja Brenkacza na miejsce radnego, któremu wygasł mandat.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:41:50

194/4494/12

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:41:31

194/4493/12

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:41:17

194/4492/12

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:40:57

194/4491/12

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej o przekazanie Samorządowi Województwa Podkarpackiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:40:17

194/4490/12

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:40:01

194/4489/12

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:39:46

194/4488/12

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:39:32

194/4487/12

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:39:21

194/4486/12

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:38:44

194/4485/12

w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:38:14

194/4484/12

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:37:48

194/4483/12

zmieniająca Uchwałę Nr 164/3899/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku i zmieniająca Uchwałę Nr 187/4340/12 z dnia 12 listopada 2012 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:37:36

194/4482/12

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2012 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:37:23

194/4481/12

w sprawie zmiany uchwały Nr 176/4140/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 października 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:37:01

194/4480/12

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:36:23

194/4479/12

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w roku 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 4, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.19 08:35:45

193/4478/12

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu "Województwo Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia".
Data posiedzenia: 
czwartek, Listopad 29, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:50:59

193/4477/12

w sprawie przyjęcia stanowiska.
Data posiedzenia: 
czwartek, Listopad 29, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:50:43

192/4476/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:50:05

192/4475/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Aleksandra hrabiego Fredry.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:49:48

192/4474/12

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:49:29

192/4473/12

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:49:16

192/4472/12

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:48:49

192/4471/12

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:48:33

192/4470/12

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu określonych Uchwałą Nr XXVII/487/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:48:22

192/4469/12

zmieniająca Uchwałę Nr 181/4221/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:48:06

192/4468/12

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:47:44

192/4467/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:47:13

192/4466/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:46:59

192/4465/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:46:38

192/4464/12

w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:46:15

192/4463/12

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 w lokalu mieszkalnym położonym w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:46:03

192/4462/12

w sprawie wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na nieodpłatne przyjęcie sterylizatora plazmowego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:45:54

192/4461/12

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie sterylizatora plazmowego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:45:38

192/4460/12

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:44:55

192/4459/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr 135/3091/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:44:41

192/4458/12

w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:44:25

192/4457/12

w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:44:11

192/4456/12

w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:43:55

192/4455/12

w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:43:43

192/4454/12

w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:43:21

Strony