Np. 2022/08/19
Np. 2022/08/19

192/4453/12

w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:43:03

192/4452/12

w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:42:44

192/4451/12

w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:42:33

192/4450/12

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:42:20

192/4449/12

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:42:04

192/4448/12

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:41:39

192/4447/12

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:41:23

192/4446/12

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:41:11

192/4445/12

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:40:54

192/4444/12

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:40:40

192/4443/12

w sprawie uchylenia uchwały.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:40:16

192/4442/12

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2012 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:40:05

192/4441/12

w sprawie przyznania stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:39:50

192/4440/12

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:39:37

192/4439/12

w sprawie określenia wzoru umowy o przekazywanie stypendium, wzoru umowy z opiekunem dydaktycznym stypendysty oraz wzoru sprawozdania z realizacji IPR do projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:39:24

192/4438/12

w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Stypendialnej w ramach projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:39:13

192/4437/12

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie opieki i promocji polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Pomników Historii.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:39:03

192/4436/12

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:38:46

192/4435/12

w sprawie zamieszczenia materiału reklamowego dotyczącego promocji województwa podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:38:28

192/4434/12

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:38:11

192/4433/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2010 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:37:52

192/4432/12

w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej ponownej weryfikacji spełnienia warunków wymaganych na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:37:37

192/4431/12

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sposobu procedowania w zakresie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku piekarni w Rzemieniu oraz zakup środków trwałych i wyposażenia w celu jego adaptacji do prowadzenia lokalu gastronomiczno - hotelowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przez Firmę Produkcyjno – Handlowo – Usługową Stanisław Kopacz.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:37:21

192/4430/12

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:37:05

192/4429/12

w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:36:47

192/4428/12

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:36:30

192/4427/12

w sprawie zmiany uchwały nr 293/5779/10 z dnia 22 czerwca 2010 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:36:18

192/4426/12

w sprawie zmiany Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:36:07

192/4425/12

w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:35:54

192/4424/12

w sprawie zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:35:36

192/4423/12

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:35:20

192/4422/12

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:35:06

192/4421/12

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:34:49

192/4420/12

w sprawie przekazania gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 przebudowanego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica na odcinku Mielec – Dębica etap II” na rzecz Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz – System S.A. Oddział w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16A.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:34:34

192/4419/12

w sprawie upoważnienia do odbioru dokumentów z kontroli merytoryczno-finansowej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 27, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.14 13:34:17

191/4418/12

w sprawie zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
czwartek, Listopad 22, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 13:36:02

191/4417/12

w sprawie zmiany uchwały nr 72/1589/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Data posiedzenia: 
czwartek, Listopad 22, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 13:35:46

190/4416/12

w sprawie udzielenia pełnomocnictw.
Data posiedzenia: 
wtorek, Listopad 20, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:39:48

189/4410/12

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:30:23

189/4384/12

w sprawie realizacji zlecenia dokumentacji audiowizualnej i fotograficznej z przedsięwzięć promujących podkarpacką żywność wysokiej jakości.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:22:10

189/4415/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:31:44

189/4414/12

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:31:26

189/4413/12

w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:31:08

189/4412/12

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:30:56

189/4411/12

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:30:36

189/4409/12

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:29:54

189/4408/12

w sprawie wyrażenia zgody Teatrowi im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:29:39

189/4407/12

w sprawie przekazania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Litewskiej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:29:21

189/4406/12

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Rzeszowie przy al. Witosa.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:28:54

189/4405/12

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:28:37

Strony