Np. 2022/08/19
Np. 2022/08/19

189/4404/12

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:28:25

189/4403/12

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:28:11

189/4402/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr 122/2821/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:27:54

189/4401/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr 158/3797/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:27:42

189/4400/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/3327/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:27:24

189/4399/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr 148/3470/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:27:00

189/4398/12

zmieniająca uchwałę nr 94/2164/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej na 2012 rok.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:26:40

189/4397/12

zmieniająca uchwałę nr 94/2163/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2011 r., zmienioną Uchwałą Nr 132/2990/12 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej na 2012 rok.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:26:30

189/4396/12

zmieniająca uchwałę nr 94/2158/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej na 2012 rok.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:26:13

189/4395/12

zmieniająca uchwałę nr 94/2160/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2012 rok.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:26:05

189/4394/12

zmieniająca uchwałę nr 101/2377/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie dofinansowania kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach pow. Lubaczów oraz zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach od 1.12.2012 r. do 31.12.2012 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:25:49

189/4393/12

zmieniająca uchwałę nr 94/2161/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na 2012 rok.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:25:33

189/4392/12

zmieniająca uchwałę nr 94/2159/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2011 r., zmienioną Uchwałą Nr 137/3158/12 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2012 rok oraz zmienioną Uchwałą Nr 163/3883/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2012 rok.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:25:22

189/4391/12

zmieniająca uchwałę nr 94/2162/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2012 rok.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:25:05

189/4390/12

zmieniająca Uchwałę Nr 137/3156/12 z dnia 14 maja 2012 r., w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XXI/354/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:24:50

189/4389/12

w sprawie przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków przez Komisję Oceny Projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:24:37

189/4388/12

w sprawie powołania Komitetu Sterującego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:24:21

189/4387/12

w sprawie przystąpienia Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie do Projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:23:15

189/4386/12

w sprawie przyjęcia formularzy umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:22:56

189/4385/12

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:22:27

189/4383/12

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:21:48

189/4382/12

w sprawie wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:21:34

189/4381/12

zmieniająca uchwałę Nr 185/4285/12 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:21:15

189/4380/12

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:20:55

189/4379/12

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sposobu procedowania w zakresie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu w Rudnej Małej na cele gastronomiczno – hotelowe, szansą na rozwinięcie działalności Tatiana Skuba firma „Orion”” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przez Tatiana Skuba Firma „Orion”.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:20:33

189/4378/12

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:20:13

189/4377/12

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sposobu procedowania w zakresie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych usług wielkoformatowego druku w technologii UV przez SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. w Rzeszowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przez SIGNUM PRACOWNIA REKLAMY Tomasz Michno, Sebastian Wacławek s.c.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:19:32

189/4376/12

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:19:19

189/4375/12

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w projektach Województwa Podkarpackiego i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożonych do dofinansowania w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna, schemat E Infrastruktura kolejowa ”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w konkursie ogłoszonym 23 stycznia 2012 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:18:59

189/4374/12

w sprawie decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:18:41

189/4373/12

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę w ramach projektu pn. „Uruchomienie Centrum promocji obszarów NATURA 2000 w Myczkowcach i Budach Głogowskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:18:24

189/4372/12

w sprawie zlecenia produkcji i emisji spotów reklamowych.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:18:10

189/4371/12

w sprawie przekazania wybudowanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tuszyma wykonanego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą ,,Rozbudowa skrzyżowania zwykłego w km 45+811,10 w m. Tuszyma na małe rondo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica /Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica budowa ronda w km 45+811,10 w m. Tuszyma” na rzecz Gminy Przecław.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:17:52

189/4370/12

w sprawie zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:17:32

189/4369/12

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:16:58

189/4368/12

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:16:40

189/4367/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gać z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2012.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:16:27

189/4366/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:16:09

189/4365/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego do Rady Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 19, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.13 12:15:50

178/4185/12

w sprawie przyjęcia stanowiska Instytucji Zarządzającej RPO WP.
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 16, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.12.07 13:37:50

188/4364/12

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Turystyki w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
środa, Listopad 14, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.28 12:59:37

188/4363/12

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
środa, Listopad 14, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.28 12:59:28

188/4362/12

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.
Data posiedzenia: 
środa, Listopad 14, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.28 12:59:17

188/4361/12

w sprawie powołania dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu – s.p.z.o.z.
Data posiedzenia: 
środa, Listopad 14, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.28 12:59:06

188/4360/12

w sprawie powołania dyrektora Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
środa, Listopad 14, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.28 12:58:57

188/4359/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
środa, Listopad 14, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.28 12:58:48

188/4358/12

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
środa, Listopad 14, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.28 12:58:41

188/4357/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
środa, Listopad 14, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.28 12:58:31

187/4356/12

w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2013-2014.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:46:20

187/4355/12

w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 w lokalach mieszkalnych położonych w Czudcu przy ul. Rzeszowskiej 82.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:46:07

Strony