Np. 2022/08/19
Np. 2022/08/19

187/4354/12

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:45:57

187/4353/12

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:45:48

187/4352/12

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:45:38

187/4351/12

w sprawie przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:45:30

187/4350/12

w sprawie „Wykazu zadań przewidywanych do wykonania w celu poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa podkarpackiego”.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:45:19

187/4349/12

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:45:10

187/4348/12

w sprawie publikacji artykułu promującego żywność wysokiej jakości.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:44:58

187/4347/12

w sprawie przyjęcia formularza umowy o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:44:37

187/4346/12

w sprawie akceptacji listy pomocniczej (wojewódzkiej) Lokalnych Grup Działania.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:44:26

187/4345/12

w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Turystyki w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:44:17

187/4344/12

uchylająca Uchwałę Nr 94/2137/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:44:09

187/4343/12

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2012 roku.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:43:57

187/4342/12

w sprawie wyznaczenia likwidatora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przeworsku.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:43:43

187/4341/12

w sprawie pozbawienia zawodnika stypendium sportowego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:43:33

187/4340/12

zmieniająca Uchwałę Nr 117/2655/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:43:19

187/4339/12

w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013”.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:43:10

187/4338/12

w sprawie przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:42:59

187/4337/12

w sprawie wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:42:49

187/4336/12

w sprawie zlecenia opracowania ekspertyzy pt. Charakterystyka bezpieczeństwa energetycznego województwa podkarpackiego w perspektywie do roku 2020 i 2030 ze szczególnym uwzględnieniem udziału energii ze źródeł odnawialnych w ramach zadania Aktualizacja Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:42:39

187/4335/12

w sprawie zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:42:28

187/4334/12

zmieniająca uchwałę Nr 169/4007/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2012 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:42:19

187/4333/12

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg publicznych powiatowych ulicy Romana Krogulskiego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:42:11

187/4332/12

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:42:01

187/4331/12

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:41:52

187/4330/12

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:41:43

187/4329/12

w sprawie warunków podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odcinku Mielec - Dębica etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – osi priorytetowej 2 Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schematu A Drogi Wojewódzkie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:41:34

187/4328/12

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:41:23

187/4327/12

w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2013.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:41:12

187/4326/12

w sprawie zmiany uchwały Nr 92/2101/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 listopada 2011 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:41:01

187/4325/12

w sprawie konsultacji społecznych projektów zgłoszonych do umieszczenia w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:40:51

187/4324/12

zmieniająca Uchwałę Nr 304/6118/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:40:42

187/4323/12

zmieniająca Uchwałę Nr 181/4195/12 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie stanu realizacji projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:40:34

187/4322/12

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:40:24

187/4321/12

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:40:15

187/4320/12

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:40:05

187/4319/12

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:39:56

187/4318/12

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:39:43

187/4317/12

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:39:35

187/4316/12

w sprawie przedstawienia korekty informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2012 r. planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:39:25

187/4315/12

w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:39:15

187/4314/12

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:39:02

187/4313/12

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:38:50

187/4312/12

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Tysiąclecia w Krośnie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:38:38

187/4311/12

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Listopad 12, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.27 11:38:28

186/4310/12

w sprawie zmiany uchwały Nr 176/4140/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 października 2012 r.
Data posiedzenia: 
czwartek, Listopad 8, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.23 08:39:47

186/4309/12

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu "Bazylika Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce ponadregionalnym miejscem kultu – prace remontowo-konserwatorskie budynku bazyliki – etap I".
Data posiedzenia: 
czwartek, Listopad 8, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.23 08:39:35

186/4308/12

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu "Podkarpackie dla Polonii- młodzieżowy obóz kultury i języka polskiego”.
Data posiedzenia: 
czwartek, Listopad 8, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.23 08:39:26

186/4307/12

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego oraz zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
czwartek, Listopad 8, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.23 08:39:16

186/4306/12

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
czwartek, Listopad 8, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.23 08:39:08

186/4305/12

w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
czwartek, Listopad 8, 2012
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2012.11.23 08:38:59

Strony