Np. 2022/07/06
Np. 2022/07/06

108/1630/04

w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego do wydawania postanowień administracyjnych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

108/1629/04

w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego do wydawania postanowień administracyjnych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

108/1628/04

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

108/1627/04

w sprawie podziału środków na ochronę i konserwacje zabytków w 2004 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

108/1626/04

w sprawie przyznania indywidualnej nagrody pieniężnej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

108/1625/04

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

108/1624/04

w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli na oddanie w najem w drodze umowy pomieszczeń oraz mienia ruchomego Zespołu Szkół Medycznych im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

108/1623/04

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Zespołu Szkół Medycznych im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle na rok szkolny 2004/2005.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

108/1622/04

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Zespołu Szkół Medycznych im. Anny Jenke w Sanoku na rok szkolny 2004/2005.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

108/1621/04

w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Medycznych im. Anny Jenke w Sanoku od roku szkolnego 2004/2005 kształcenia w zawodzie Technik masażysta.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

108/1620/04

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych Zespołu Szkół Medycznych w Mielcu na rok szkolny 2004/2005.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

108/1619/04

w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Medycznych w Mielcu od roku szkolnego 2004/2005 kształcenia w zawodzie Technik masażysta.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

108/1618/04

w sprawie przyjęcia projektu Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

108/1617/04

w sprawie przystąpienia do "Programu Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego" opracowanego przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, przyjętego Listem Intencyjnym, podpisanym przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej RP i Departament Pracy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

108/1616/04

w sprawie umorzenia wierzytelności
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

108/1615/04

w sprawie Ramowych Planów Realizacji Działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich na rok 2004.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 27, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

112/1696/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Maj 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

112/1695/04

w sprawie udzielenia dotacji na ochronę i konserwację zabytków w 2004 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Maj 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

112/1694/04

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Maj 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

112/1693/04

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do występowania przed organami administracji publicznej w sprawie inwestycji pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Towarnickiego 4 dla potrzeb administracyjno-edukacyjnych Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Maj 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

112/1692/04

w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 6 do Umowy na usługi doradcze opartej na stawce czasowej z dnia 30 października 2002 zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Województwem Podkarpackim a Fundacją Wspomagania Wsi.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Maj 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

112/1691/04

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu brzozowskiego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Maj 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

112/1690/04

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2004 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2004 oraz opracowania na rok 2004 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Maj 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

112/1689/04

w sprawie zatwierdzenia Planu działań promocyjnych i informacyjnych Komponentu Wojewódzkiego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2004-2006.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Maj 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

112/1688/04

w sprawie zatwierdzenia Komponentu Wojewódzkiego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2004-2006 oraz uchylenia uchwały Nr 35/516/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2004-2006.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Maj 10, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1655/04

w sprawie udzielenia w 2004 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa z zakresu pomocy społecznej podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1654/04

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach budżetu na 2004 rok.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1653/04

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego realizowanych przez Departament Organizacyjny w ramach budżetu na 2004 rok.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1652/04

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego realizowanych przez Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Przedakcesyjnych w ramach budżetu na 2004 rok.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1651/04

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego realizowanych przez Departament Promocji Regionalnej i Sportu w ramach budżetu na 2004 rok.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1650/04

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego realizowanych i nadzorowanych przez Departament Edukacji i Kultury w ramach budżetu na 2004 rok.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1649/04

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego realizowanych i nadzorowanych przez Departament Rolnictwa i Środowiska w ramach budżetu na 2004 rok.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1648/04

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu na 2004 rok.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1647/04

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego realizowanych przez Kancelarię Zarządu - Oddział Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu na 2004 rok.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1646/04

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego realizowanych i nadzorowanych przez Departament Geodezji, Transportu i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu na 2004 rok.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1645/04

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego realizowanych i nadzorowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego w ramach budżetu na 2004r.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1644/04

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego realizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach budżetu na 2004r.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1643/04

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2004 r.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1642/04

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2004 r.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1641/04

w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych Powiatu Kolbuszowskiego drogi gminnej na terenie gminy Majdan Królewski.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1640/04

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali mieszkalnych położonych w budynkach Nr 16/57 i Nr 16B/65 przy ul. Monte Cassino w Przemyślu, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1639/04

w sprawie zmiany uchwały z dnia 9 grudnia 2003 roku, nr 81/1290/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie części nieruchomości w Krośnie, przy ul Lewakowskiego 7.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1638/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie pomieszczeń biurowych o powierzchni 74m2 i jednego boksu garażowego znajdujących się w Krośnie przy ul Lewakowskiego 7 dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1637/04

w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg wojewódzkich.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1636/04

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Grodzkiej, tj. działki nr 2969/6 o powierzchni 0,2189 ha i udziału w wysokości 31000/38400 w prawie własności działki nr 2969/7 o pow. 0,2061 ha.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1635/04

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Miasta Rzeszowa.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1634/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki i wypoczynku.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1633/04

w sprawie zmiany Uchwały Nr 96/1456/04 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1632/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

109/1631/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
środa, Kwiecień 28, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

Strony