Np. 2022/07/06
Np. 2022/07/06

110/1679/04

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2004 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1678/04

w sprawie upoważnienia Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie do zaciągnięcia zobowiązań w 2004 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1677/04

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2004 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1676/04

w sprawie powierzenia prowadzenia Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego Stowarzyszeniu Na Rzecz Euroregionu Karpackiego "Euro-Karpaty" oraz udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na ten cel publiczny.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1675/04

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1674/04

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowych i nieruchomości gruntowej położonych w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1673/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 204 m2 w budynku przy ul. Poniatowskiego 4 w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1672/04

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie terenu części działek płożonych w Stalowej Woli, obrębie nr 3, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 85 i 746 zlokalizowanych w ciągu pasa drogi wojewódzkiej nr 871 Tarnobrzeg - Grębów.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1671/04

w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1635 o pow. 0.3062 ha i 1634/1 o pow. 0,0126 ha położonych w Dębicy, obrębie nr 4 na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1670/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, pomieszczeń biurowych nr 17 i 18 o łącznej powierzchni 23,31m2 znajdujących się na parterze w budynku przy ul Targowej 1 w Rzeszowie Gminie Miasta Rzeszów.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1669/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1668/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1667/04

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu gospodarki odpadami dla Miasta Przemyśla.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1666/04

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na sprzedaż kabiny do fototerapii.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1665/04

w sprawie wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na zakup i przyjęcie darowizn aparatury i sprzętu medycznego oraz zbycie serwera.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1664/04

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu na sprzedaż samochodu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1663/04

w sprawie przyznania rocznej nagrody za 2003 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1662/04

w sprawie przyznania rocznej nagrody za 2003r. Dyrektorowi Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1661/04

w sprawie przyznania rocznej nagrody za 2003 r. Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1660/04

w sprawie przyznania rocznej nagrody za 2003 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1659/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa Podkarpackiego w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1658/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie środków trwałych i wyposażenia Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie - Oddział w Przemyślu, na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1657/04

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

110/1656/04

w sprawie ufundowania nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego dla laureatów międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursów i przeglądów organizowanych w 2004 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 4, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

111/1687/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
Data posiedzenia: 
czwartek, Maj 6, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

111/1686/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r.
Data posiedzenia: 
czwartek, Maj 6, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

111/1685/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
czwartek, Maj 6, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

111/1684/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odwołania Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
czwartek, Maj 6, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

111/1683/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
czwartek, Maj 6, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

111/1682/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
czwartek, Maj 6, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

111/1681/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odwołania Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
czwartek, Maj 6, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

111/1680/04

w sprawie ustalenia Planu przychodów i wydatków środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2004 rok oraz Planu podziału środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2004 rok.
Data posiedzenia: 
czwartek, Maj 6, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1609/04

w sprawie udzielenia w roku 2004 z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1614/04

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2003 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1613/04

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1612/04

w sprawie wyrażenia opinii wobec przedłożonego projektu rozkładu jazdy pociągów regionalnych na lata 2004/2005 dla Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1611/04

w sprawie powołania dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1610/04

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1608/04

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2004 r
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1607/04

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1606/04

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1605/04

w sprawie rozłożenia na raty kwoty wynikającej z zaległości zapłaty za czynsz i innych opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 16B/82 za okres od 1 lipca 2003 roku do 29 lutego 2004 roku.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1604/04

w sprawie rozłożenia na raty kwoty wynikającej z zaległości zapłaty za czynsz i innych opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 16/81 za okres od 1 października 2002 roku do 30 listopada 2003 roku
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1603/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie części nieruchomości położonej w Przemyślu, przy ul. Matejki 1
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1602/04

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie inwestycji na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Podkarpackiego przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1601/04

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu, pomieszczenia o pow. użytkowej 50 m2 zlokalizowanego w budynku Filii Biblioteki przy ul. Jagiellońskiej 16 w Przeworsku
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1600/04

w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1656/3 o pow. 0.0506 ha położonej w Jarosławiu, obrębie nr 4 na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1599/04

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup i przyjęcie darowizn aparatury i sprzętu medycznego
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

107/1598/04

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wsparcie ze środków finansowych z budżetu państwa zadań zawartych w Wojewódzkim Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Podkarpacia na lata 2001 - 2006
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Kwiecień 19, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

106/1597/04

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2004 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 13, 2004
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

Strony