Np. 2022/06/29
Np. 2022/06/29

36/510/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/270/04 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń oraz wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
czwartek, Maj 17, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:15:09

36/511/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2007 r.
Data posiedzenia: 
czwartek, Maj 17, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:15:24

36/512/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
Data posiedzenia: 
czwartek, Maj 17, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:15:41

36/513/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na wynajęcie przez Muzeum – Zamek w Łańcucie pomieszczeń w budynku Zamku.
Data posiedzenia: 
czwartek, Maj 17, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:15:55

35/490/07

w sprawie zlecenia wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas imprezy plenerowej pn. „Poleć z Nami...”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:08:25

35/486/07

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy wysokości opłaty za egzamin wstępny.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 15, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.24 11:06:28

37/514/07

w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:22:07

37/515/07

w sprawie ustalenia składu zespołu negocjacyjnego w procesie negocjacji z Komisją Europejską zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:22:27

37/516/07

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:22:48

37/517/07

w sprawie przyznania dotacji w wysokości 1 120 000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:23:17

37/518/07

w sprawie przyznania dotacji w wysokości 5 113 131 zł dla Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:23:38

37/519/07

w sprawie przyznania dotacji w wysokości 300 000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:24:13

37/536/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie projektu zmian w Statucie Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.06.26 08:31:26

33/414/07

w sprawie wyrażenia dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:33:31

33/430/07

w sprawie zgody na zawarcie Ramowego Memorandum porozumienia w ramach realizacji Projektu Karpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:38:52

33/431/07

w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr VI/77/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:39:19

33/432/07

w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr VI/77/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:39:39

33/433/07

w sprawie Komisji Sterującej dla umowy w sprawie zamówienia publicznego „Rozbudowa Portalu Wrót Podkarpackich i jego integracja z systemem elektronicznego obiegu dokumentów”
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:39:51

33/434/07

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:40:06

33/435/07

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:40:21

33/436/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyposażenia Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie w mienie niezbędne do jego funkcjonowania
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:40:37

33/437/07

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:40:56

33/438/07

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2007 roku oraz zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2007 r. oraz ustalenie regulaminu postępowania konkursowego
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:41:07

33/439/07

w sprawie przyznania zbiorowej nagrody pieniężnej dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Irenie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:41:20

33/440/07

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na przyjęcie darowizn w postaci lamp operacyjnych i inkubatora transportowego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:41:34

33/441/07

w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:41:53

33/442/07

w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:42:07

33/429/07

w sprawie przeznaczenia przez Województwo Podkarpackie środków na zadania związane z zarządzaniem w 2007 r. Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:38:38

33/428/07

w sprawie ufundowania nagród finansowych i rzeczowych Zarządu Województwa Podkarpackiego dla laureatów regionalnych i ponadregionalnych konkursów i przedsięwzięć o charakterze konkursowym w dziedzinie kultury
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:38:22

33/415/07

w sprawie wyrażenia dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:33:48

33/416/07

w sprawie wyrażenia dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku zgody wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:34:22

33/417/07

w sprawie wyrażenia dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Przemyślu zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:34:48

33/418/07

w sprawie wyrażenia dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Jaśle zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:35:05

33/419/07

w sprawie wyrażenia dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:35:25

33/420/07

w sprawie wyrażenia dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Stalowej Woli zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:35:38

33/421/07

w sprawie wyrażenia dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:36:00

33/422/07

w sprawie wyrażenia dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:36:30

33/423/07

w sprawie wyrażenia dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:36:48

33/424/07

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez dyrektora Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu wysokości opłaty za egzamin wstępny
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:37:15

33/425/07

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu wysokości opłaty za egzamin wstępny
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:37:31

33/426/07

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach wysokości opłaty za egzamin wstępny
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:37:46

33/427/07

w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:38:04

33/443/07

w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:42:20

33/444/07

w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:42:33

33/445/07

w sprawie odwołania dyrektora „Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu – s.p.z.o.z.”
Data posiedzenia: 
wtorek, Kwiecień 24, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.09 08:42:47

34/461/07

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:39:57

34/462/07

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:40:14

34/463/07

w sprawie upoważnienia Dyrektorów samorządowych jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego do dokonywania zmian w planach dochodów własnych
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:40:29

34/464/07

w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu określonych Uchwałą Nr VII/109/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:40:43

34/465/07

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Maj 8, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.05.18 12:40:56

Strony