Np. 2022/06/29
Np. 2022/06/29

7/117/07

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:28:11

7/118/07

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przeworsku oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przeworsku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:28:35

7/119/07

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Programowej Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:29:09

7/120/07

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 2, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.15 11:29:47

9/136/07

w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 10, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.22 12:39:46

9/137/07

w sprawie przyjęcia projektu „Strategii rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013”.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 10, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.22 12:41:02

10/138/07

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 16, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.25 13:08:20

11/154/07

w sprawie przyjęcia ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na 2007 rok
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:07:09

11/155/07

w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2007 dla działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:07:31

11/156/07

w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2007 dla działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:07:53

11/157/07

w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2007 dla działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:08:25

11/158/07

w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego KARPATY S.A. w Krośnie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:08:47

11/159/07

w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:09:10

11/160/07

w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:09:30

11/161/07

w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:09:55

11/162/07

w sprawie przystąpienia do realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:10:19

11/163/07

w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2007.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:10:40

11/164/07

w sprawie zatwierdzania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:11:09

11/165/07

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejskiej Stalowa Wola .
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:11:34

11/166/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Matejki 1, będącej własnością Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:12:05

11/153/07

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:06:31

11/152/07

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:06:07

10/139/07

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie firmie „Euro – System” przygotowania 12 stronicowego wydawnictwa zawierającego materiał promujący Region Podkarpacki w dodatku „Region Podkarpacki” do gazety „Wiadomości Turystyczne”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 16, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.25 13:08:43

10/140/07

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie firmie „Euro – System” opracowania i zamieszczenia reklamy o walorach i atrakcjach turystycznych Województwa Podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem turystyki aktywnej w specjalnym wydaniu gazety „Wiadomości Turystyczne” na Międzynarodowe Targi ITB’2007 w Berlinie XII Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2007 w Warszawie oraz na Międzynarodowych Targach Turystycznych Ukraine’2007 w Kijowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 16, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.25 13:09:10

10/141/07

w sprawie wyrażenia zgody na organizację działań promocyjnych podczas V-tej jubileuszowej edycji zawodów psich zaprzęgów ,,W krainie Wilka- Kager CUP”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 16, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.25 13:09:55

10/142/07

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 16, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.25 13:10:17

10/143/07

w sprawie zawarcia umowy na wydanie w 2007 roku pięciu numerów dwumiesięcznika „Podkarpacki Informator Kulturalny”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 16, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.25 13:10:39

10/144/07

w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 16, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.25 13:11:08

10/145/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 16, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.25 13:11:29

10/146/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Grodzkiej, będących własnością Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 16, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.25 13:11:53

11/147/07

w sprawie umorzenia wierzytelności
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:04:06

11/148/07

w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:04:31

11/149/07

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów pisemnych nieograniczonych nieruchomości położonych w Korczynie, będących własnością Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:04:55

11/150/07

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu części działki nr 264 położonej w obrębie 203 m. Przemyśla przy ul. Monte Cassino
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:05:20

11/151/07

w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:05:43

11/167/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Województwo Podkarpackie „Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu” - instytucji kultury prowadzonej przez Powiat Krośnieński.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:12:39

3/47/06

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 219,50 m2 położonych w Przemyślu przy ul. Matejki 1 będących własnością Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 12, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2006.12.27 09:33:51

4/63/06

w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:45:27

4/64/06

w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:46:19

4/65/06

w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:47:01

4/66/06

w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:47:40

4/67/06

w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:48:19

4/68/06

w sprawie odwołania Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:48:49

4/69/06

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:49:22

4/70/06

w sprawie układu wykonawczego wydatków budżetu określonych Uchwałą Nr II/18/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:50:12

4/71/06

w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu określonych Uchwałą Nr II/19/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:50:47

4/72/06

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:51:26

4/73/06

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:52:10

4/74/06

w sprawie zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:52:57

4/75/06

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót branży budowlanej zadania pn.: „Rozbiórka zbiorników paliwa na terenie MPS na lotnisku w Jasionce”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:53:34

Strony