Np. 2022/06/29
Np. 2022/06/29

4/62/06

w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:44:31

4/61/06

w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:43:21

3/48/06

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 12, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2006.12.27 09:34:22

3/49/06

w sprawie wyboru przedstawiciela Województwa Podkarpackiego w skład Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 12, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2006.12.27 09:34:52

4/50/06

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:36:40

4/51/06

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2006 roku pożyczki z budżetu państwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:37:19

4/52/06

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:37:46

4/53/06

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:38:25

4/54/06

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego na koniec 2006r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:39:07

4/55/06

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:40:15

4/56/06

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony działki nr 2968/16 o pow. 0,0036 ha położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej będącej własnością Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:40:47

4/57/06

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:41:22

4/58/06

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:41:51

4/59/06

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:42:10

4/60/06

w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:42:49

4/76/06

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót branży budowlanej w lokalu budynku przy ul. Siedlanowskiego 3 w Stalowej Woli
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:53:58

4/77/06

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. Siedlanowskiego nr 3 w Stalowej Woli.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:54:29

4/78/06

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątku przez PZMiUW w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:54:50

5/95/06

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:28:14

5/96/06

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:28:33

5/97/06

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:29:34

5/98/06

w przedmiocie zatwierdzenia planu działania Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. na lata 2006-2008
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:29:53

5/99/06

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie pomieszczeń o łącznej powierzchni 57,30 m2 mieszczących się w budynkach A i B Przychodni przy Placu Dworcowym 2 w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:30:11

5/100/06

w sprawie przekazania PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. w bezpłatne użyczenie pojazdów szynowych stanowiących mienie Województwa Podkarpackiego, do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób na terenie Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:30:30

5/101/06

zmieniająca Uchwałę Nr 289/4864/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2006 roku.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:30:50

5/102/06

zmieniająca Uchwałę Nr 221/3565/05 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 listopada 2005r.w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2006 rok, zmienioną Uchwałą Nr 251/4050/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2006r.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:31:08

5/103/06

w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej w okresie od 28 grudnia do 31 grudnia 2006 r. oraz na rok 2007.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:31:27

5/92/06

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. oraz zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:26:58

6/104/06

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora naczelnego Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 29, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.11 13:36:53

6/105/06

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 29, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.11 13:37:20

6/106/06

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 29, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.11 13:38:02

5/94/06

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:27:45

5/93/06

w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:27:23

4/79/06

w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w ramach działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:55:10

4/80/06

zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2006 roku oraz zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2006 r. oraz ustalenie regulaminu postępowania konkursowego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:55:40

4/81/06

zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2006 dla Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:56:01

4/82/06

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:56:27

4/83/06

w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w międzynarodowych targach turystycznych Slovakiatour’2007, Bratysława 18 – 21.01.2007 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:56:54

4/84/06

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie pomieszczeń o pow. 550 m2 w budynku B przy ul. Korczyńskiej w Krośnie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:57:19

4/85/06

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Grudzień 19, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.05 08:57:51

5/86/06

w sprawie projektów planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:24:24

5/87/06

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na przyjęcie darowizny w postaci aparatu do hemodializy.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:24:44

5/88/06

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektów do realizacji w 2006 roku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:25:04

5/89/06

zmieniająca uchwałę w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. oraz zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:25:35

5/90/06

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2006 roku pożyczki z budżetu państwa.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:25:59

5/91/06

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
środa, Grudzień 27, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.09 10:26:27

6/107/06

w sprawie układu wykonawczego dochodów budżetu określonych Uchwałą Nr II/18/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Grudzień 29, 2006
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.11 13:38:27

18/229/07

w sprawie zawarcia aneksu do umowy na bieżącą obsługę bankową budżetu Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:43:13

18/246/07

w sprawie wyrażenia zgody dla dyrektora Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie przez Kolegium Nauczycielskie im. Aleksandra Fredry w Przemyślu dwóch pianin „Calisia” na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:57:41

18/247/07

w sprawie zawarcia w 2007 roku umowy pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Data posiedzenia: 
środa, luty 21, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.07 13:58:25

Strony