Np. 2022/06/29
Np. 2022/06/29

21/267/07

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku .
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.21 13:09:04

21/268/07

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.21 13:09:47

21/269/07

w sprawie powołania dyrektora Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.21 13:10:34

21/270/07

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Łańcuckim dotyczącego zorganizowania w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łańcucie oddziałów specjalnych Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Marii Grzegorzewskiej przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 Rzeszowie oraz Gimnazjum Specjalnego przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 Rzeszowie wchodzących w skład Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.21 13:11:16

21/271/07

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.21 13:12:06

21/272/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu powierzchni parkingowej na terenie Działu Transportu Sanitarnego przy ul. Monte Cassino w Przemyślu
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.21 13:12:56

22/273/07

w sprawie przyjęcia autopoprawek 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2007 r.
Data posiedzenia: 
piątek, Marzec 9, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.23 09:26:39

24/292/07

w sprawie zmiany przewodniczącego Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.26 11:38:05

11/168/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.01.31 14:13:18

13/185/07

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród finansowych i rzeczowych Zarządu Województwa Podkarpackiego dla laureatów regionalnych i ponadregionalnych konkursów i przedsięwzięć o charakterze konkursowym w ramach mecenatu Województwa Podkarpackiego nad działalnością kulturalną.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:31:21

13/186/07

w sprawie zawarcia umowy na wydanie w 2007 roku „Kalendarza imprez kulturalnych województwa podkarpackiego na rok 2007”.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:32:12

13/187/07

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:32:54

12/170/07

w sprawie przyjęcia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 29, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:18:25

14/188/07

w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.
Data posiedzenia: 
środa, Styczeń 31, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 11:43:34

16/189/07

w sprawie zmian na stanowiskach Zastępców Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:23:55

16/190/07

w sprawie zmian na stanowiskach Zastępców Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:24:48

16/191/07

w sprawie zmiany w składzie osobowym Regionalnego Komitetu Sterującego do spraw rozwoju regionu, powołanego uchwałą nr 103/1534/04 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 marca 2004 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:25:44

16/192/07

w sprawie zmiany uchwały nr 103/1534/04 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego do spraw rozwoju regionu zwanego dalej Komitetem oraz odwołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. programowania, realizacji i oceny polityki rozwoju regionalnego
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:26:40

16/193/07

w sprawie wyznaczenia osób do przeprowadzenia negocjacji w sprawie nabycia przez Województwo Podkarpackie własności lokali mieszkalnych budynku przy ul. Towarnickiego 4 w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:27:27

16/194/07

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Grodzkiej, tj. działki nr 2969/6 o powierzchni 0,2189 ha i udziału w wysokości 31000/38400 w prawie własności działki nr 2969/7 o pow. 0,2061 ha
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:28:09

16/195/07

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania działań promocyjnych podczas imprezy promocyjnej pn.,, Podkarpacki piknik rodzinny” realizowanej w ramach ,,Pojedynku mistrzowskiej reprezentacji Podkarpackiego z Mistrzami Świata i Europy” oraz ,,47 finału plebiscytu na najlepszego sportowca Województwa Podkarpackiego”.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:29:24

16/196/07

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:30:12

13/184/07

w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia w Medycznej Szkole Policealnej w Mielcu egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2006/2007.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:30:40

13/183/07

w sprawie Ramowych Planów Realizacji Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok 2007.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:30:00

11/169/07

w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podkarpackiego Centrum Hurtowego „AGROHURT” S.A. w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.13 12:05:44

13/171/07

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:19:47

13/172/07

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:20:44

13/173/07

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:21:32

13/174/07

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:22:18

13/175/07

w sprawie wyrażenia zgody dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na sprzedaż samochodu osobowego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:23:02

13/176/07

w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na własność Województwa Podkarpackiego nieruchomości gruntowej, obejmującej działki 4828/5 i 5197/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Grębów, gminie Grębów, powiecie tarnobrzeskim, od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:23:55

13/177/07

w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonych w Krośnie przy Grodzkiej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:24:38

13/178/07

w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg wojewódzkich.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:25:22

13/179/07

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania namiotu reklamowego z logo województwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:26:07

13/180/07

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:26:58

13/181/07

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania projektów graficznych, składu oraz przygotowania do druku folderów promujących województwo podkarpackie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:28:11

13/182/07

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup laserów.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 30, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.02.20 09:29:15

16/197/07

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Zagórz
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:31:10

16/198/07

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:32:08

16/199/07

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:32:55

17/217/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:31:57

17/218/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia „Planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na 2007 rok”
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:34:23

17/219/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na 2007 rok
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:36:30

17/220/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia „Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na 2007 rok”
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:37:19

17/221/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wstąpienia Pana Stanisława Bartmana na miejsce radnego, któremu wygasł mandat
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:38:50

17/222/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającego uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:40:19

17/223/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru członka Komisji Rolnictwa, Modernizacji Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:41:41

17/224/07

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru członka Komisji Polityki Regionalnej
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Zygmunt Nowak
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:43:54

16/200/07

w sprawie odroczenia terminu spłaty wierzytelności
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 6, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 08:37:00

17/206/07

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 13, 2007
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Zygmunt Nowak
Data zatwierdzenia: 
2007.03.02 10:09:12

Strony