Np. 2022/12/08
Np. 2022/12/08

70/1098/03

zmieniająca Uchwałę Nr 48 / 809 / 03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1097/03

zmieniająca uchwałę Nr 37/535/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie podziału środków na ochronę i konserwacje zabytków w 2003 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1096/03

w sprawie przyznania Pani Teresie Boratyn Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1095/03

w sprawie przyznania Pani Bożenie Wydro Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1094/03

w sprawie przyznania Pani Marii Świątoniowskiej Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1093/03

w sprawie przyznania Pani Zofii Podgórskiej Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1092/03

w sprawie przyznania Panu Mirosławowi Ochalskiemu Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1091/03

w sprawie przyznania Pani Stefanii Makarewicz Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1090/03

w sprawie przyznania Panu Antoniemu Kopaczowi Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1089/03

w sprawie przyznania Pani Ewie Glesmer Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego z okazji Dnia Edukacji Narodow
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1088/03

w sprawie przyznania Pani Stefanii Dudzik-Bartosiewicz Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1087/03

w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych im. Prof. Rudolfa Weigla w Jaśle na zawarcie porozumienia w sprawie współudziału w kosztach utrzymania budynku internatu
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1086/03

w sprawie wyrażenia zgody dla dyrektora Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie przez Kolegium Nauczycielskie im. Aleksandra Fredry w Przemyślu drewnianych regałów bibliotecznych na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1085/03

zmieniająca Uchwałę Nr 174/1392/2000 z dnia 22 grudnia 2000r. w sprawie powołania Rady Programowej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1084/03

w sprawie udzielania w 2003 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa z zakresu opieki zdrowotnej i promocji zdrowia - podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1083/03

zmieniająca uchwałę Nr 50/862/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Ponownego Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Grupy Kapitałowej Huty Stalowa Wola "Perspektywa"
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1082/03

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji usług w Wojewódzkim Programie Wspierania Ponownego Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Grupy Kapitałowej Huty Stalowa Wola "Perspektywa"
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

70/1081/03

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Październik 7, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

69/1080a/03

w sprawie propozycji wyboru wniosków do dofinansowania z działania 5.4 "Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie oświaty" w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego w latach 2002 - 2003.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Październik 6, 2003
Wprowadził: 
Joanna Piróg
Zatwierdził: 
Jerzy Wiśniewski
Data zatwierdzenia: 
2006.02.22 12:00:00

Strony