Np. 2022/12/08
Np. 2022/12/08

215/5053/13

w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:22:44

215/5052/13

w sprawie zmiany Ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:22:26

215/5051/13

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:22:06

215/5050/13

zmieniająca Uchwałę Nr 118/2679/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:21:51

215/5049/13

zmieniająca uchwałę nr 163/3867/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:21:40

215/5048/13

w sprawie ustanowienia zespołu eksperckiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:21:24

215/5047/13

w sprawie zawarcia porozumienia ze Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga w Jarosławiu.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:21:10

215/5046/13

w sprawie zmiany uchwały Nr 135/3065/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 maja 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:20:49

215/5045/13

w sprawie zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:20:36

215/5044/13

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmiany kategorii drogi powiatowej 1292R Borowa - Golemki na kategorię drogi gminnej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Marzec 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.18 13:20:24

214/5043/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 4, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:30:06

214/5042/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 4, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:29:57

214/5041/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, Marzec 4, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:29:45

213/5040/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:08:52

213/5039/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Borowej.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:08:43

213/5038/13

w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:08:34

213/5037/13

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:08:15

213/5036/13

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:08:03

213/5035/13

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Onkologii Klinicznej, Ordynatora Oddziału Radioterapii, Ordynatora Oddziału Ginekologii Onkologicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:07:46

213/5034/13

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:07:29

213/5033/13

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:07:07

213/5032/13

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:06:51

213/5031/13

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 dla lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Zawada, gm. Dębica wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:05:53

213/5030/13

w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:05:40

213/5029/13

w sprawie zmiany wzoru Aneksu do Istotnych Postanowień Umów Partnerskich związanych z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:05:30

213/5028/13

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2012 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:05:11

213/5027/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:04:59

213/5026/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:04:50

213/5025/13

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2013 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:04:38

213/5024/13

w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu „Bazylika Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce ponadregionalnym miejscem kultu – prace remontowo-konserwatorskie w budynku bazyliki – etap I”.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:04:29

213/5023/13

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:04:19

213/5022/13

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:04:09

213/5021/13

w sprawie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:04:02

213/5020/13

w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:03:52

213/5019/13

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:03:41

213/5018/13

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:03:31

213/5017/13

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:03:23

213/5016/13

w sprawie opracowania „Programu strategicznego rozwoju Bieszczad” w ramach realizacji zadania: „Koszty ekspertyz i opracowań dotyczących programowania i zarządzania rozwojem regionalnym”.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:03:14

213/5015/13

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:03:06

213/5014/13

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poszerzenia zakresu rzeczowego, zwiększenia dofinansowania oraz przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:02:57

213/5013/13

zmieniająca Uchwałę Nr 127/2851/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:02:47

213/5012/13

w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany Uchwały Nr 42/797/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:02:27

213/5011/13

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za II półrocze 2012 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:02:18

213/5010/13

w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:02:07

213/5009/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:01:59

213/5008/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:01:50

213/5007/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:01:38

213/5006/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:01:28

213/5005/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:01:17

213/5004/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:00:55

Strony