Np. 2022/12/08
Np. 2022/12/08

213/5003/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:00:46

213/5002/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:00:37

213/5001/13

w sprawie rozpatrzenia protestu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:00:21

213/5000/13

w sprawie zmiany Uchwały Nr 210/4918/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 lutego 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:00:13

213/4999/13

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na zawarcie umów z wykonawcami przedsięwzięć określonych w planie finansowym PZDW.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 12:00:02

213/4998/13

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z kosztami zarządzania projektem pn. Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podkarpackie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 11:59:52

213/4997/13

w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Majdan Królewski.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 26, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.12 11:59:44

212/4996/13

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, luty 25, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 12:02:13

212/4995/13

w sprawie przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, luty 25, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 12:01:55

212/4994/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Andrzejowi Buczkowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, luty 25, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 12:01:29

212/4993/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Józefowi Śliszowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
Data posiedzenia: 
poniedziałek, luty 25, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 12:00:56

211/4992/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia”.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:51:36

211/4991/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Bazylika Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kaczyce Ponadregionalnym miejscem kultu – prace remontowo – konserwatorskie budynku bazyliki – Etap I” w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:51:28

211/4990/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie z samorządami gminnymi.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:51:19

211/4989/13

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:51:11

211/4988/13

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:51:03

211/4987/13

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:50:55

211/4986/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictw.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:50:47

211/4985/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:50:39

211/4984/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:50:27

211/4983/13

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:50:14

211/4982/13

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:50:05

211/4981/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:49:56

211/4980/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:49:44

211/4979/13

w sprawie zawarcia z Wojewodą Podkarpackim umowy dotyczącej przekazywania środków z budżetu państwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:49:35

211/4978/13

w sprawie realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:49:23

211/4977/13

w sprawie upoważnienia do udzielania licencji i występowania do osób fizycznych i prawnych w zakresie realizacji zadania pn. „Uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych”.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:49:14

211/4976/13

w sprawie zmiany uchwały Nr 205/4808/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:49:05

211/4975/13

w sprawie zlecenia wykonania prezentacji Województwa Podkarpackiego podczas VII Międzynarodowego Partneriatu – Forum Regionów Rosji i Zagranicy.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:48:57

211/4974/13

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:48:48

211/4973/13

w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:48:38

211/4972/13

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:48:28

211/4971/13

w sprawie wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie księgozbioru Biblioteki Austriackiej.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:48:19

211/4970/13

w sprawie przystąpienia do przygotowania "Programu strategicznego rozwoju Bieszczad".
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:48:11

211/4969/13

w sprawie zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:48:00

211/4968/13

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:47:51

211/4967/13

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:47:42

211/4966/13

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:47:30

211/4965/13

w sprawie dalszego procedowania dotyczącego projektu realizowanego przez P.H.U. SMYK ZAJAZD Krzysztof Cholewa pn. „Podniesienie konkurencyjności P.H.U. „BAR SMYK” poprzez rozbudowę i wyposażenie istniejącego budynku usługowego na budynek o funkcji gastronomicznej w Radymnie” wybranego do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 26 maja 2009 r. (Uchwała nr 193/3677/09) w ramach Działania 1.1 Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:47:22

211/4964/13

w sprawie skierowania projektu zrealizowanego przez Gminę Krosno w ramach działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 do ponownej oceny merytorycznej.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:47:13

211/4963/13

w sprawie rozwiązania umowy nr UDA-RPPK.02.01.00-18-035/10-00 z dnia 29 grudnia 2010 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPPK.02.01.00-18-035/10-01 z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz aneksem nr UDA-RPPK.02.01.00-18-035/10-02 z dnia 30 sierpnia 2012 r. o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa oraz rozbudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych: Iwierzyce - Zarzecze, Nockowa - Wiśniowa i Nockowa - Będzienica”.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:47:03

211/4962/13

w sprawie zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:46:53

211/4961/13

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego oraz na zmianę terminów realizacji projektu kluczowego nr RPPK.06.00.00-18-001/10 pn. „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu”, realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:46:42

211/4960/13

w sprawie uznania przedłożonych przez Wojewodę Podkarpackiego dokumentów zabezpieczających środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pn.: Elektroniczna Platforma Informacji o aktach sprawy – eAS wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:46:26

211/4959/13

w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:46:15

211/4958/13

w sprawie realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:46:05

211/4957/13

w sprawie realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:45:56

211/4956/13

w sprawie zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:45:48

211/4955/13

w sprawie zmian projektu pn. Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych: Nr 107510R Pietrzejowa – Witkowice – ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły – ul. Strażacka w km 0+415,20.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:45:39

211/4954/13

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących likwidacji wybranych linii kolejowych na terenie Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:45:29

Strony