Np. 2022/12/08
Np. 2022/12/08

211/4953/13

w sprawie przyjęcia w zarząd odcinka drogi gminnej gminy Trzebownisko – przekwalifikowanego odcinka drogi krajowej Nr 19.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:45:21

211/4952/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 19, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.03.04 10:45:12

210/4951/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:38:00

210/4950/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:37:48

210/4949/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:37:35

210/4948/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:37:26

210/4947/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:37:18

210/4946/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:37:07

210/4945/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:36:59

210/4944/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:36:49

210/4943/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/900/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą ,,Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:36:40

210/4942/13

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:36:30

210/4941/13

w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:36:17

210/4940/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:36:07

210/4939/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:35:56

210/4938/13

w sprawie złożenia do Mennicy Polskiej zamówienia na pieczęcie urzędowe dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:35:46

210/4937/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Organizacyjny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:35:31

210/4936/13

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:35:24

210/4935/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:35:16

210/4934/13

w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:35:07

210/4933/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:34:31

210/4932/13

w sprawie realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2013 rok oraz Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Sekretariatu Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2012- 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:33:44

210/4931/13

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:33:33

210/4930/13

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. ”Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:33:24

210/4929/13

w sprawie przyjęcia stanowiska.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:33:16

210/4928/13

w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:33:04

210/4927/13

zmieniająca uchwałę Nr 86/1926/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:32:55

210/4926/13

zmieniająca Uchwałę Nr 127/2851/12 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:32:43

210/4925/13

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:32:35

210/4924/13

w sprawie przyjęcia głównych założeń do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne – nabór 2013 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:32:26

210/4923/13

w sprawie zmiany uchwały Nr 253/4901/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2010 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:32:15

210/4922/13

w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:32:05

210/4921/13

w sprawie zawarcia porozumienia z Muzeum Ziemi Leżajskiej.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:31:56

210/4920/13

w sprawie zawarcia porozumienia z Muzeum Ziemi Leżajskiej.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:31:45

210/4919/13

w sprawie zawarcia porozumienia.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:31:37

210/4918/13

w sprawie upoważnienia.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:31:27

210/4917/13

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:31:19

210/4916/13

w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 12, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.18 13:31:09

209/4915/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:47:19

209/4914/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:47:10

209/4913/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej pow. 73,71 m2 przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie dla Fundacji Caritas na Rzecz Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Jana Pawła II w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:47:03

209/4912/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku pałacu i w budynku biblioteki położonych w Boguchwale na rzecz Gminy Boguchwała.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:46:53

209/4911/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:46:45

209/4910/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:46:36

209/4909/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013 w województwie podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:46:25

209/4908/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:46:18

209/4907/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:45:58

209/4906/13

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr II/17/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:45:13

209/4905/13

w sprawie powołania zespołu zadaniowego.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:45:05

209/4904/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictw.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:44:56

Strony