Np. 2022/12/08
Np. 2022/12/08

209/4903/13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:44:45

209/4902/13

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie – s.p.z.o.z.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:44:36

209/4901/13

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:44:21

209/4900/13

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:44:11

209/4899/13

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Rzeszowie oznaczonej jako działka nr 839/4.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:44:03

209/4898/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:43:54

209/4897/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:43:46

209/4896/13

w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na dokonanie zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:43:38

209/4895/13

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:43:29

209/4894/13

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:43:22

209/4893/13

w sprawie zatwierdzenia wyboru projektów do dofinansowania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:43:02

209/4892/13

w sprawie zmiany Uchwały Nr 133/3046/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Procedury Oceny Projektów Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na lata 2012 -2015 wraz z załącznikami.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:41:31

209/4891/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:41:23

209/4890/13

w sprawie złożenia wniosku do Zarządu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna o wpis do księgi akcyjnej.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:41:11

209/4889/13

w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:41:02

209/4888/13

w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:40:50

209/4887/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:40:40

209/4886/13

w sprawie opracowania zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:40:29

209/4885/13

w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Turystyki w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:40:18

209/4884/13

w sprawie wykonania działań promocyjnych w ramach 53. Plebiscytu na Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców Podkarpacia 2012.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:40:03

209/4883/13

w sprawie zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:39:55

209/4882/13

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:39:48

209/4881/13

w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:39:37

209/4880/13

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno – finansowych Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:39:28

209/4879/13

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasowego przeniesienia poza teren muzeum eksponatów muzealnych pochodzących ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:39:19

209/4878/13

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:39:10

209/4877/13

w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A – Projekty inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:38:51

209/4876/13

w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2010 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:38:41

209/4875/13

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:38:27

209/4874/13

zmieniająca Uchwałę Nr 19/285/11 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:38:18

209/4873/13

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:38:10

209/4872/13

w sprawie uznania wniosków o dofinansowanie złożonych przez Gminę Boguchwała i Gminę Grodzisko Dolne złożonych w ramach działania 5.1 schemat B – System oświaty RPO WP na lata 2007 – 2013 za zgodne z Regulaminem konkursu w zakresie partnerstwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:38:01

209/4871/13

w sprawie zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:37:52

209/4870/13

w sprawie zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego - własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:37:44

209/4869/13

w sprawie wydłużenia terminów spełnienia warunków wejścia w życie umów/decyzji o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:37:30

209/4868/13

w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz na zmianę terminów realizacji projektu kluczowego nr RPPK.05.03.00-18-001/10 pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”, realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:37:20

209/4867/13

w sprawie zmian w projekcie pn. „Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części miasta Sanoka” nr RPPK.07.01.00-18-059/10 realizowanego przez Muzeum Historyczne w Sanoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:37:12

209/4866/13

w sprawie zmiany uchwały Nr 253/4901/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2010 r.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:37:03

209/4865/13

w sprawie zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Data posiedzenia: 
wtorek, luty 5, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.15 11:36:54

208/4864/13

w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:59:53

208/4863/13

w srawie wyznaczenia do przesłuchania w charakterze strony.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:59:30

208/4862/13

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:58:50

208/4861/13

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:56:51

208/4860/13

w sprawie przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:55:42

208/4859/13

w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2013.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:54:57

208/4858/13

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 203/4756/13 z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie akceptacji projektu umowy dzierżawy gruntu o pow. 4520 m2 położonego w Przemyślu przy ul. Monte Cassino.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:54:41

208/4857/13

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:54:21

208/4856/13

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:54:04

208/4855/13

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:53:47

208/4854/13

w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przekazywania środków z budżetu państwa.
Data posiedzenia: 
wtorek, Styczeń 29, 2013
Wprowadził: 
Adriana Wojdon
Zatwierdził: 
Wiesław Rygiel
Data zatwierdzenia: 
2013.02.08 14:52:53

Strony